PRAVILNICI

SPORT

Rukomet – sportska disciplina u muškoj i ženskoj kategoriji, takmičenje će se održati po ligaškom sistemu sa play-offom

Fudbal – sportska disciplina u muškoj i ženskoj kategoriji, takmičenje će se održati po ligaškom sistemu sa play-offom

Stoni tenis – sportska disciplina u muškoj i ženskoj kategoriji, takmičenje će se održati po ligaškom sistemu sa play-offom

Odbojka – sportska disciplina u muškoj i ženskoj kategoriji, takmičenje će se održati po ligaškom sistemu sa play-offom

Košarka – sportska disciplina u muškoj i ženskoj kategoriji, takmičenje će se održati po ligaškom sistemu sa play-offom

Šah – sportska disciplina u muškoj i ženskoj kategoriji, takmičenje će se održati po ligaškom sistemu sa play-offom

NAUKA

Informatika – naučna disciplina u kojoj učesnici ispred komisije brane naučne radove

Geografija – naučna disciplina u kojoj učesnici ispred komisije brane naučne radove

Matematika – naučna disciplina u kojoj učesnici ispred komisije brane naučne radove

Fizika – naučna disciplina u kojoj učesnici ispred komisije brane naučne radove

Biologija – naučna disciplina u kojoj učesnici ispred komisije brane naučne radove

Hemija – naučna disciplina u kojoj učesnici ispred komisije brane naučne radove

Rezultati