dr Ivica Dimkić
organizator

E-mail: ivicad@bio.bg.ac.rs
telefon: /

Djordje Petrović
organizator

E-mail: djordje.petrovic@pmf.kg.ac.rs
telefon: +381604049474


Nemanja Stamenković

Biološki fakultet Beograd
E-mail: stamenkovicnemanja22@gmail.com
telefon: +381693263196

Nikola Milanović

PMF Kragujevac
E-mail: milanovicnikola78@gmail.com
telefon: +381604741555

Ivana Skuzin

Odjel za biologiju u Osijeku
E-mail: ivanaskuzin0@gmail.com
Telefon: +385989043025

Milica Janjetović

PMF Banja Luka
E-mail: milica.latinodance@gmail.com
telefon: +38765182060

Nikola Mihajlović

PMF Niš
E-mail: nikola.mihajlovic@pmf.edu.rs
telefon: +381616120858

Marko-Taleski

Marko Taleski

UP FAMNIT Koper
E-mail: markotaleski24@gmail.com
telefon: +38669740698

Milica Nenadović

Fizički fakultet Beograd
E-mail: milica.nenadovic13@gmail.com
telefon: +38163377236

Katarina Milić

PMF Kosovska Mitrovica
E-mail: milickatarina26@gmail.com
telefon: +381658006562

Lazar Ristic

Lazar Ristić

Matematika Beograd
E-mail: lazarristic13@gmail.com
telefon: +381644759033

Sonja Štiklica

Fizička hemija Beograd
E-mail: sonja.stiklica@gmail.com
telefon: +38166111900

Luka Cavaliere Lokas

PMF Zagreb
E-mail: luka.cavaliere.lokas@gmail.com
telefon: +385989493471

Seid Kršić

PMF Podgorica
E-mail: seid.krsic@gmail.com
telefon: +38268619730

Leona Ilieva

FINKI
E-mail: lea.leona13@gmail.com
telefon: +38972443432

Stefanija Kuzmanovska

PMF Skopje
E-mail: stefi.kuzmanovska@gmail.com
telefon: +38977588006

Jovan Janev

Univerzitet u Štipu
E-mail: jovan_janev@hotmail.com
telefon: +38978984982

Sara Denkova

Univerzitet u Štipu
E-mail: saradenkova@yahoo.com
telefon: +38978948717

Petra Peharec

Univerzitet u Puli
E-mail: ppeharec@unipu.hr
telefon: +385996772664

Leon Galic

Leon Galić

PMF Mostar
E-mail: leon.galic@fpmoz.sum.ba
telefon: +38763986541

Saša Jovanović

Geografski fakultet Beograd
E-mail: bratsalox@gmail.com
telefon: +381691882681

Rezultati