Organizacioni tim

Koordinatori po fakultetima

Kontaktirajte organizatore iz svojih gradova i raspitajte se o svemu što vas interesuje u vezi Primatijade 2019.

Natalija Drašković

Član organizacionog tima Primatijada 2019

+381631971102


Sportsko društvo Matematičkog fakulteta

Kristina Dekić

Član organizacionog tima Primatijade 2019

+38162664348


Sportsko društvo Matematičkog fakulteta

Seid Kršić

Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Podgorici

+38268619730


Sanja Pavlovska

Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Skoplju

+38978260965


Slobodan Nikolić

Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

+381631466707


Ivica Dimkić

Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

+381646355904 


Asija Džafić

Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

+38763691331


Milan Đokić

Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

+381642515426


Sara Pavkov

Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

+38163566763


Marko Rajić

Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

+381643882799


Milan Kolović

Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

+3866996572


Aleksandar Balać

Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

+381637144091


Luka Pavlović

FAMNIT, Univerzitet Primorska u Kopru, Slovenija

+38651874054


Aleksandar Arsenijević

Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u K. Mitrovici

+381654519091Lena Lukić

Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Banjaluci

+38765491815


Nikola Panović

Fizički Fakultet, Univerzitet u Beogradu

+381655103371


Marko Džoić

Fakultet prirodo-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru

+38761516272


Aleksandar Gjorgievski

Fakultet za Informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo, Skoplje

+389070217630


Milenko Korica

Univerzitet Jurija Strossmayera u Osijeku

+385919507093


Davor Jačimović

Univerzitet Jurija Dobrile, Pula

+385955815148