Nauka

Nauka na Primatijadi 2018

U okviru Primatijade 2018. biće organizovana takmičenja iz 6 različitih naučnih oblasti
Nauka:
  • Fizika
  • Matematika
  • Informatika i programiranje
  • Biologija
  • Geografija
  • Hemija
  • Pravilnike za sva takmičenja u naučnim radovima, koja će biti održana na Primatijadi 2018, možete naći na ovom linku. Uputstvo za pisanje naučnih radova na Primatijadi 2018, možete naći na ovom linku.
Terenska nastava:
Zahvaljujući inicijativi studenata Biološkog fakulteta iz Beograda i Sportskog društva Biološkog fakulteta koji već godinama aktivno učestvuju u organizaciji Primatijade, došli smo na ideju da popularizujemo "naučni" deo ove manifestacije u oblasti biologije, uvođenjem jednodnevne terenske nastave. Ova aktivnost bi se sprovodila na poznatim lokalitetima, pod vođstvom stručnih profesora i asistenata sa dugogodišnjim iskustvom u organizovanju i sprovođenju terenske nastave. Smatramo da bi ovakav vid aktivnosti naišao na veliko interesovanje kod studenata i značajno doprineo njihovom usavršavanju u raspoznavanju vrsta i upoznavanju novih lokaliteta. Nadamo se da će naš predlog biti usvojen, i da će ova aktivnost postati sastavni deo ove i svake naredne Primatijade. Konkretno, ove godine je u planu organizovanje terenske nastave na Plavim Horizontima, a Biološki fakultet može ponuditi iskusnog herpetologa, entomologa i botaničara za tu priliku. Pozivaju se svi studenti bioloških i srodnih disciplina (geografi, hemičari i biohemičari) da se prijave kod koordinatora sa matičnog fakulteta, čije kontakt informacije možete naći na ovoj stranici, a fakulteti učesnici mogu takođe predložiti i svoje profesore koji bi imali učešća u vođenju terenske nastave. Studenti ostalih fakulteta matematičkih disciplina bi mogli da se pridruže ako su ljubitelji prirode ili da jednostavno organizuju radionice na samom mestu Primatijade.