Наука

Наука на Приматијада 2019.

Во рамките на Приматијада 2019 ќе бидат организирани натпревари во 6 различни научни области.
Nаука:
  • Физика
  • Математика
  • Информатика и програмира
  • Биологија
  • Географија
  • Хемија со Биохемија
  • Правилникот за сите наука кои ќе бидат одржани на Приматијада 2019, можете да ги најдете овој линк. Uputstvo za pisanje naučnih radova na Primatijadi 2019, možete naći na ovom linku.